Papers
m6A modulates haematopoietic stem and progenitor cell specification
Author: Chunxia Zhang,Yusheng Chen,Baofa Sun,Lu Wang,Ying Yang,Dongyuan Ma,Junhua Lv,Jian Heng,Yanyan Ding,Yuanyuan Xue,Xinyan Lu,Wen Xiao,Yun-Gui Yang, Feng Liu
PubYear: 2017
Journal: Nature