Papers
Conjunctival Microbiome Changes Associated With Soft Contact Lens and Orthokeratology Lens Wearing
Author: Haikun Zhang; Fuxin Zhao; Diane S. Hutchinson; Wenfeng Sun; Nadim J. Ajami; Shujuan Lai; Matthew C. Wong; Joseph F. Petrosino; Jianhuo Fang; Jun Jiang; Wei Chen; Peter S. Reinach; Jia Qu; Changqing Zeng; Dake Zhang; Xiangtian Zhou
PubYear: 2017
Journal: Immunology and Microbiology